I ZOMBIE


I Zombie cancer raging
I Zombie fascinating
I Zombie crucify I Zombie do not die

ASTRO: 2000

I Zombie kill machine I Zombie never seen
I Zombie never you I Zombie coming through

ASTRO: 2000

I Zombie duplicating I Zombie eliminating
I Zombie fucking you
I Zombie never through

ASTRO: 2000

[IMAGE]


Back to Astro Creep Lyrics